Elektrik piyasasındaki değişiklikler sonucu elektrik dağıtım şirketleri özelleşti. Daha sonra, satış faaliyetleri ayrılarak dağıtım bölgelerinde görevli elektrik satış şirketleri kuruldu. Görevli şirketler, bölgelerindeki tüketicilere ulusal fiyatlardan elektrik satışı yaparken alternatif tedarikçiler, Türkiye'nin her yerinden "serbest tüketicilere" ekonomik elektrik tarifeleri sunar.

EPDK fiyatından farkı nedir ?

Ulusal fiyatı ( ya da EPDK fiyatı), yalnızca dağıtım bölgesinde görevli olan satış şirketi uygular. Ulusal elektrik fiyatları üç ayda bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir. EPDK tarifeleri elektrik satış şirketlerinin önerileri de göz önünde bulundurularak oluşur. Görevli elektrik satış şirketlerinin fiyatları yükseltme talebi EPDK kurulunun onayı olmadan gerçekleşemez. Türkiye'de sayısı bir milyonu geçen serbest tüketiciler haricindeki tüm aboneler EPDK kontrolündeki ulusal fiyatlardan elektrik alır.

Piyasa (ekonomik elektrik) fiyatı, serbest tüketici ve elektrik tedarikçisi arasında yapılan -ikili anlaşmaya- göre teklif edilir. Tüm elektrik satış şirketleri serbest tüketicilere piyasa fiyatından satış yapabilir. Alternatif tedarikçiler, genellikle EPDK fiyatları üzerinden indirim yaparak tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışmaktadır.

Ekonomik elektrik tarifeleri

Alternatif elektrik tedarikçileri genellikle EPDK ulusal tarifesindeki "birim enerji bedeli" üzerinden indirim sunmaktadır. Bunun amacı, tüketiciye gözle görülür bir indirim sağlayarak esas alınan ulusal fiyatın hep altında kalmaktır. ekonomik elektrik şirketlerinin önerdiği seçeneklerden bir diğeri ise, zamlanmayan tarifedir. İki tarife arasındaki fark kısaca şöyledir:

Zamlanmayan tarifede, "birim enerji fiyatı" sözleşme boyunca sabit kalır. Sabit İndirimli tarifede, ulusal birim enerji fiyatına uygulanan "indirim oranı" sözleşme boyunca sabit kalır. Serbest tüketici limitini geçiyorsanız: Elektrik tedarikçisi nasıl değiştirilir ?

İndirimli ve Sabit Fiyatlı Tarife Karşılaştırması

Bizim görüşümüze göre, ulusal fiyat üzerinden indirim yapılan sabit indirimli tarife tüketici için en avantajlısıdır. Sabit indirimli tarife, EPDK birim enerji bedeli üzerinden indirim yaparak ulusal tarifeden "hep daha ekonomik" olmayı garanti eder. İndirimli tarife fiyatları, EPDK birim enerji bedeline göre artıp azalsa da daima altında kalır. Serbest tüketici, ekonomik elektrik şirketiyle yaptığı ikili anlaşmada indirim oranının sabit olmasına dikkat etmelidir.